Open source

Arduino

Mina Arduino-projekt.

Grafisk produktion med fri programvara

Grafisk produktion med fria verktyg är en 41-sidig svensk manual där användaren på ett enkelt sätt lär sig att arbeta med Scribus, GIMP och Inkscape för att sätta ihop en tvåsidig broschyr. Den innehåller de viktigaste momenten för grafisk produktion, från arbete med mallar till bildbehandling, färghantering och hur du skapar en tryckfärdig PDF. Skriven 2013.

För att göra uppgiften parallellt med manualen behöver du:

Staffan Melin har även tagit fram en 40-sidig manual med titel Open Source Graphic Design - How to make a four page leaflet using Scribus. Skriven 2010.

Staffan Melin skrev 2013 sin master-uppsats på KTH med titeln Can free software replace proprietary software for graphic production? Investigating to which extent free software can be used for book and magazine production.