Open source

Arduino

My Arduino-projects.

Daisy

Projects for the Daisy Seed from Electrosmith.

M5Stack Core2

OscPocketM - open source portable beat production tool running on the M5Stack Core2 using the Mozzi library.

Raspberry Pi

OscIntRadio. The goal of this project is to use a Raspberry Pi (RPi) as an internet radio player that you can connect to your stereo amplifier (or active speakers or headphones). The radio is controlled using a web interface, so you can use any device connected to your Wi-Fi as a controller (computer or smartphone).

OscAlgoPi. The goal of this project is to create a stand alone box that plays algorithmic music using only the Raspberry Pi with good quality audio. The machine is controlled using a web interface. OscAlgoPi demo video. Additional styles:

MusE

MusE Synthpop Tutorial. Learn how to make a synthpop song with the open source DAW MusE.

Grafisk produktion med fri programvara

Grafisk produktion med fria verktyg är en 41-sidig svensk manual där användaren på ett enkelt sätt lär sig att arbeta med Scribus, GIMP och Inkscape för att sätta ihop en tvåsidig broschyr. Den innehåller de viktigaste momenten för grafisk produktion, från arbete med mallar till bildbehandling, färghantering och hur du skapar en tryckfärdig PDF. Skriven 2013.

För att göra uppgiften parallellt med manualen behöver du:

Staffan Melin har även tagit fram en 40-sidig manual med titel Open Source Graphic Design - How to make a four page leaflet using Scribus. Skriven 2010.

Staffan Melin skrev 2013 sin master-uppsats på KTH med titeln Can free software replace proprietary software for graphic production? Investigating to which extent free software can be used for book and magazine production.