Redesign av tidningen Djurens Rätt

Redesign av Djurens Rätt.

Redesign av Djurens Rätt, medlemstidning för organisationen med samma namn. I arbetet ingick både formmässig såväl som innehållsmässig analys och omdaning.

Kund: Förbundet Djurens Rätt