Karl Marx hade känt sig hemma idag

Sven-Eric Liedman

Intervju av professor emeritus i idé- och lärdomshistoria, Sven-Eric Liedman, om hans arbete med en bok om Karl Marx.

Foto: Per Friberg.

Kund: Flamman