Illustration till essä om kunskap

Illustration till essä om kunskap.

En tusch-illustration till en essä om kunskap och Jan Björklunds syn på bildning.

Kund: Arbetaren