För djuren - en handbok i aktivism

För djuren - en handbok i aktivism.

Produktion (projektledning, redaktion, formgivning och merparten av texterna) av en handbok i parlamentariskt- och utomparlamentariskt arbete för att förbättra djurens status och situation.

Kund: Förbundet Djurens Rätt